Мирјана Мишкић учествовала на стручном семинару у Италији

Асистентица Мирјана Мишкић је од 8. јануара до 26. јануара 2018. године учествовала у раду стручног семинара из области римског права под називом „Il Codice Theodosiano: redazione, transmissione, ricenzione“.

У питању је четрнаести по реду колегиј римског права који организује Правни факултет у Павији и Центар за учење и истраживање античког права (Centro di studi e riscerche sui Diritti Antichi).

Организатор семинара, уважени професор римског права Dario Mantovani (Pavia) је окупио петнаест младих романиста и правних историчара из цијелог свијета и пружио им прилику да чују предавања истакнутих професора на тему скупа.

У току петнаестодневног семинара, реферанти и полазници семинара су кроз научну дискусију покушали освијетлити многа питања везана за овај важан документ римског посткласичног права.