Мирјана Мишкић учествовала на семинару у Њемачкој

Асистентица Мирјана Мишкић је 23. и 24. фебруара 2018. године учествовала у раду Postgraduate Conference in Comparative Legal History која је одржана на Правном факултету Универзитета у Аугзбургу.
Конференцију је организовало Европско удружење за упоредну правну историју са циљем да окупи докторанде и постдокторанде и да им да прилику да изложе резултате својих истраживања из области упоредне правне историје.
Асистентица Мирјана Мишкић је имала запажено излагање на тему „Agency in Serbian Legal Tradition“.