Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за државноправне науке

Доц. др Милан Пилиповић

Доцент
 • Број телефона +387 51 339 009
 • Email milan.pilipovic@pf.unibl.org
 • Консултације Понедељак:
  11.00–13.00
  Сриједа:
  13.00-15.00
 • Број кабинета 23
  (приземље)
"Научна област: Уставно право"

Предмети: Уставно право, Изборно и парламентарно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 21.03.1970. Босански Петровац
 • Основне студије: 1989-1994. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Устав БиХ – нормативно и стварно" одбранио 2007. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 2009 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предметима: Уставно право и Изборно и парламентарно право;
 • 2004 - 2009 --- Министарство унутрашњих послова Републике Српске - судија у Другостепеном дисциплинском суду;
 • 1996 - 2009 --- Висока школа унутрашњхих послова у Бањој Луци - сарадник на предметима: Увод у право и Уставно право.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовао на већем броју домаћих и међународних научних скупова, од којих се издвајају: Октобарски правнички дани 2007., 2008., 2009. 2010. и 2012 године; Научни скуп у Крагујевцу „Устав Републике Србије – пет година после (2006-2011)“; „50 година уставног судства у Србији“ одржан у Земуну-Београду 2013. Присуствовао је и већем броју научних скупова и округлих столова посвећених (уставно)правној проблематици, те семинарима из методологије извођења наставе, организованих од стране међународних организација. Учествује у својству сарадника на пројекту израде Енциклопедије Републике Српске.
- Аутор је једне монографије, десет научних и стручних радова и једног приказа књиге.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.