Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за кривично право

Доц. др Милијана Буха

Доцент
  • Број телефона +387 51 339 012
  • Email milijana.buha@pf.unibl.org
  • Консултације Сваки дан
  • Број кабинета 14 (приземље)
"Ужа научна област: Кривично право и кривично процесно право"

Предмети: Кривично право, Кривично процесно право, Међународно кривично право

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 26.10.1985. Бања Лука
  • Основне студије: 2004-2008. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Екстрадиција у савременом кривичном праву" одбранила 16.03.2013. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, ментор проф. др Милош Бабић.
Радно ангажовање
  • 2009 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предметима: Кривично право, Кривично процесно право и Међународно кривично право;
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима Учествовала на више радионица, савјетовања, семинара и скупова на територији БиХ и Србије: Пета међународна конференција Јасеновац (Бања Лука, 2011), Међународна научна конференција и млади научни истраживачи (Универзитет Кемерoво, 2011), Међународни научни скуп „Дани Арчибалда Рајса“ (2012), Научни скуп са међународним учешћем (Косовска Митровица, 2012), Октобарски правнички дани (Бања Лука, 2013).
До сада објавила више научних и стручних радова у научним часописима у Босни и Херцеговини и Србији. Учествује у изради пројекта Стање и кретање криминалитета у БиХ за пунољетна лица у периоду од 2003. до 2012, Високи судски и тужилачки савјет БиХ.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.