Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Страни језици

Мр Наташа Палавестра

Наставник страних језика
  • Број телефона +387 51 339 001
  • Email n.palavestra@pravobl.org
  • Консултације Послије предавања
  • Број кабинета 8 (приземље)
"Научна област: Специфични језици"

Предмети: Руска правна терминологија

Основни биографски подаци
  • Датум и мјесто рођења: 29.03.1979. Мостар
  • Основне студије: 1997-2004. Филозофски факултет у Никшићу
  • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Тестирање као облик евалуације у настави италијанског језика у средњој школи" одбранила 2014. године на Филозофском факултету у Никшићу.
Радно ангажовање
  • 2014 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - наставник руског језика;
  • ???? - данас --- Гимназија "Јован Дучић" Требиње - наставник руског и италијанског језика.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Oд 2009. године – стручно усавршавање за наставнике италијанског језика, Siocietà Dante Alighieri, Comitato di Firenze, Corso di formazione per insegnanti di italiano L2. Oд 2012. године –стручно усавршавање за наставнике руског језика, Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина, Повышение квалификации по специальности, Преподавание русского языка как иностранного.
До сада објавила два научна рада.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.