Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Катедра

Катедра за грађанско и пословно право

Мр Стојана Петровић

Виши асистент
 • Број телефона +38751339013
 • Email stojana.petrovic@pf.unibl.org
 • Консултације Понедељак:
  12:00-14:00
  Сриједа:
  12:00-14:00
 • Број кабинета 10 (приземље)
"Научна област: Грађанско право и грађанско процесно право"

Предмети: Грађанско процесно право

Основни биографски подаци
 • Датум и мјесто рођења: 11.02.1985. Ливно
 • Основне студије: 2003-2007. Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
 • Магистарска теза: Магистарску тезу под називом "Враћање у пређашње стање у процесном односу" одбранила 09.03.2013. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци.
Радно ангажовање
 • 2009 - данас --- Правни факултет Универзитета у Бањој Луци - асистент, виши асистент на предмету Грађанско процесно право;
 • 2008 - 2009 --- Окружно тужилаштво у Бањој Луци - приправник.
Учешће на домаћим и међународним научним скуповима и пројектима
Учествовала на више радионица, савјетовања, семинара и скупова на територији БиХ и Србије: Правничко савјетовање "Октобарски правнички дани", Удружење правника РС и Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (2009-2013); Научни скуп са међународним учешћем "Правне норме у времену и простору", Правни факултет у Приштини са тренутним сједиштем у Косовској Митровици (2012); Форум за грађанско право за југоисточну Европу - III регионална конференција, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Тирана (2013); XIII Зимска школа европског права - "Прилагођавање пословања јавних предузећа захтјевима ЕУ", Удружење заевропско право Србије и GIZ, Златибор (2012). До сада објавила више научних и стручних радова у научним часописима у Босни и Херцеговини и Србији.
Учествовала у пројекту "Ангажовање студената постдипломских студија из БиХ у сусрет европским интеграцијама", Наручилац: Канцеларија Специјалног представника ЕУ у БиХ, извођач: Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, улога:учесник у пројекту, пројекат окончан студијом "Правни аспекти борбе против корупције у високом образовању - de lege lata и de lege ferenda", презентована на Правном факултету у Бањој Луци 27.06.2013. г.
ЖЕЛИТЕ ЛИ ПРОНАЋИ ЛИСТУ ПРОФЕСОРА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ?

Детаљније информације на линку наставници и сарадници.