НАШИМ СТУДЕНТИМА ПРЕДСТАВЉЕН РАД РУГИППа

Представници Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове (РУГИПП) одржали су 21. децембра 2018. године на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци практичну наставу из области евиденција о непокретностима.

Након што је студенте поздравио замјеник директора Срђан Радуљ, о изгледу и уписима у земљишне књиге, појаснила је Дивна Сарић, виши стручни сарадник за вођење и одржавање евиденција о непокретностима.

Катастар непокретности и предности ове јединствене евиденције о непокретностима и правима на њима, студентима је представио начелник Одјељења за другостепени поступак у Сектору за оснивање и одржавање катастра непокретности Миленко Сарић, док је ток  излагања у поступку оснивања катастра непокретности појаснио виши стручни сарадник за другостепени поступак у Сектору за имовинско-правне послове Срђан Јокић.

Практична настава која је организована за наше студенте је једна од активности које  Првани факултет Универзитета у Бањој Луци спроводи у оквиру сарадње са РУГИПП-ом.