ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТАТУС
 Буха, Милијана доценткиња
 Чубриловић, Босиљка асистенткиња
 Гверо, Санда виша асистенткиња
 Јотановић, Раденко ванредни професор
 Јовић, Његослав виши асистент
 Марковић, Иванка редовна професорица
 Мијовић, Љиљана редовна професорица
 Милинковић, Игор ванредни професор
 Мирјанић, Слађана редовна професорица
 Мирјанић, Жељко редовни професор
 Мишкић, Мирјана доценткиња
 Мојовић, Никола редовни професор
 Пена, Урош ванредни професор
 Петровић, Стојана доценткиња
 Пилиповић, Дејан виши асистент
 Пилиповић, Милан доцент
 Поповић, Игор виши асистент
 Поповић, Витомир редовни професор
 Рачић, Ранка редовна професорица
 Радић, Дарко ванредни професор
 Радић, Ирена асистенткиња
 Рађеновић, Мирјана редовна професорица
 Рајчевић, Марко редовни професор
 Раковић, Ђорђе доцент
Ристић, Милица асистенткиња
 Шаула, Валерија редовна професорица
 Савић, Снежана редовна професорица
 Шево, Оливера виша асистенткиња
Шикман, Миле  ванредни професор
 Симовић, Миодраг редовни професор
 Стојаковић, Милан редовни професор
 Стојановић, Здрава ванредна професорица
 Шврака, Роберт виши асистент
 Васиљевић Пољашевић, Бојана доценткиња
Васиљевић, Зоран ванредни професор
 Вилић, Драгана ванредна професорица
 Влашки, Бојан доцент
 Зрнић, Дијана  доценткиња