ИМЕ И ПРЕЗИМЕ СТАТУС
   Буха, Милијана ванредни професор
   Васиљевић Пољашевић, Бојана ванредни професор
   Васиљевић, Зоран ванредни професор
   Вилић, Драгана редовни професор
   Влашки, Бојан доцент
   Гверо, Санда виши асистент
   Зрнић, Дијана ванредни професор
   Ивановић, Свјетлана ванредни професор
   Јотановић, Раденко редовни професор
   Јовић, Његослав др
   Марковић, Иванка редовни професор
   Матејић, Сузана редовни професор
   Мијовић, Љиљана редовни професор
   Милинковић, Игор редовни професор
   Мирјанић, Жељко редовни професор
   Мишкић, Мирјана доцент
   Пена, Урош редовни професор
   Петровић, Стојана доцент
   Пилиповић, Дејан виши асистент
   Пилиповић, Милан ванредни професор
   Поповић, Витомир редовни професор
   Поповић, Игор виши асистент
   Радић, Дарко редовни професор
   Радић, Ирена виши асистент
   Раковић, Ђорђе ванредни професор
   Костовски, Милица виши асистент
   Савић, Снежана редовни професор
   Стојановић, Здрава ванредни професор
   Чубриловић Стаменић, Босиљка виши асистент
   Шаула, Валерија редовни професор
   Шврака, Роберт виши асистент
   Шево Гребенар, Оливера виши асистент
   Шикман, Миле ванредни професор
   Мирјанић, Игор асистент
   Ромић, Марко асистент