Проф. др Жељко Мирјанић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Руи Нуњеш, Универзитет у Порту
Проф. др Бојан Милисављевић, Универзитет у Београду
Проф. др Владимир Чоловић, Институт за упоредно право у Београду
Проф. др Војин Ракић, Центар за биоетичке студије
Др Марта Сјеничић, Институт друштвених наука у Београду
Проф. др Франческо Палермо, Институт за упоредни федерализам
Проф. др Јенс Воелк, Универзитет у Тренту
Проф. др Игор Милинковић, Универзитет у Бањој Луци
Проф. др Владимир Ђурић, Институт за упоредно право у Београду
Проф. др Матеја Ђуровић, Кингс Колеџ Лондон
Проф. др Снежана Пантовић, Универзитет Црне Горе
Проф. др Ивана Туцак, Универзитет у Осијеку
Доц. др Дијана Зрнић, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Бојан Влашки, Универзитет у Бањој Луци
Доц. др Нина Кршљанин, Универзитет у Београду
Доц. др Анка Кекез Коштро, Универзитет у Загребу
Др Маја Сахаџић, Универзитет у Антверпену