Правни факултет је самостални издавач два научна часописа који излазе једном годишње. Ти часописи су „Српска правна мисао“ и „Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци“. Такође, факултет помаже Удружењу правника Републике Српске при издавању и дистрибуцији часописа „Правна ријеч“.

Годишњак Правног факултета

Научни часопис „Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци“ најстарији је часопис за правну теорију и праксу у Крајини.

Излази од 1977. године и у њему многе генерације универзитетских професора и асистената, судија, адвоката и тужилаца, годинама објављују своје научне и стручне радове.

У Годишњаку се објављују радови који су резултат научног, истраживачког и стручног ангажмана аутора из свих области друштвене теорије и праксе. У чланцима се аутори баве различитим законским рјешењима и теоријским поставкама из области уставног, кривичног, грађанског, међународног, арбитражног и облигационог права.

Аутори редовно указују и на друге проблеме, а често и скрећу пажњу надлежним органима на одређене законске недоречености и недосљедности, тако доприносећи ефикаснијем рјешавању тих проблема.

Поред научних и стручних чланака, који су и најбројнији у овом часопису, значајан простор посвећен је и приказима књига из разних области права. Посебно мјесто у сваком броју часописа резервисано је и за најинтересантније примјере из судске праксе судова у Републици Српској и БиХ.

У сваком броју Годишњака могу да се прочитају и радови угледних научника и стручњака из иностранства. За сваки рад који се објави у Годишњаку осигуране су двије рецензије. Годишњак је регистрован у међународној академској бази часописа и публикација EPSCO и налази се на листи часописа са DOI дозволом. „Годишњак Правног факултета Универзитета у Бањој Луци“ одлуком Министарства науке и технологије Републике Српске сврстан је у прву категорију научних часописа Републике Српске. Комисија за категоризацију научних часописа и публикација додијелила је часопису 27 од могућих 30 бодова.

Више о Годишњаку можете сазнати на: http://www.godisnjakpf.rs/

Српска правна мисао

„Српска правна мисао“ је часопис за правну теорију и праксу. Настао је 1994. године, а оснивачи су му били Правни факултет Универзитета у Бањој Луци и Влада Републике Српске.

Немјерљив је допринос часописа у стварању функционалног, ефикасног и модерног законодавства и правног система Републике Српске. За 24 године излажења Српске правне мисли штампано је до сада 50 бројава, у којима је објављено неколико стотина научних и стручних радова из свих области права. Часопис има међународни карактер и значај јер у њему радове објављују научници и правни стручњаци из свих република бивше Југославије, као и из иностранства.

Сваки рад има двије рецензије. Од почетка 2012. године „Српска правна мисао“ налази се у међународној академској бази часопииса и публикација EPSCO. Такође је на листи публикација са DOI дозволом. Српска правна мисао је у првој категорији научних часописа Републике Српске. Комисија за категоризацију научних часописа и публикација из Министарства науке и технологије Републике Српске је од могућих 30 бодова нашем часопису додијелила укупно 27.
Више о Српској правној мисли можете сазнати на: http://www.spmisao.rs/