Нова веб страница Правног факултета

Нова веб страница Правног факултета, постављена 11.5.2018. године, урађена је на WordPress систему за управљање садржајем отвореног кода. WordPress је заснован на програмском језику PHP и MySQL бази података.

Од 10 милиона најпосјећенијих веб-сајтова, WordPress користи њих 27,5% што га сврстава у један од најпопуларнијих система за уређивање садржаја на Интернету, и користи се на скоро 60 милиона веб страница.

Колико је WordPress постао популаран показује чињеница да су : Reuters, The Wall Street Journal, Forbes, MTV News, Facebook, Harvard Business Review и NASA корисници WordPress система.

Студенти све информације могу пронаћи на огласној табли веб странице.

Уколико имате питања, сугестије и приговоре у вези са веб страницом Правног факултета можете се јавити на мејл: milica.pejovic@pf.unibl.org .