Новогодишњи коктел за све садашње и бивше чланове Центра за реторику и говорништво „Institutio Oratoria“, Дебатног клуба „Алкибијад“ и Клуба АБЕА

Новогодишњи коктел за све садашње и бивше чланове Центра за реторику и говорништво „Institutio Oratoria“, Дебатног клуба „Алкибијад“ и Клуба АБЕА

У четвртак у 12.00 часова у холу Правног факултета организован је новогодишњи коктел за све садашње и бивше чланове Центра за реторику и говорништво „Institutio Oratoria“, Дебатног клуба „Алкибијад“ и Клуба АБЕА.

Правни факултет жели да овим путем искаже своју подршку студентима који учествују у различитим ваннаставним активностима на Факултету, те да охрабри и друге студенте да се прикључе наведеним клубовима.