О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Обавјештавам студенте постдипломских студија који су студирали по Закону о Универзитету (стари програм) чији су рокови за завршетак студија истекли 30.09.2018. године, по смијеровима: Међународно право, Пословно право, Кривично право, Грађанско право, Уставно право, Управно право и управа и Право европских интеграција, могу да се препишу на студије II циклуса на смијерове: Међународно право, Пословно право, Грађанско право, Кривично право, Државно право, Радно и социјално право и Управно право.

Информације о препису, референт Биљане Малчић, II спрат, кабинет 72
Телефон:051/339-049