О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Мастер рад под називом „Предмет брачног уговора у правима земаља Западног Балкана“, кандидата Немање Дојчиновића, дипломираног правника и Извјештај комисије за преглед и оцјену горе наведеног мастер рада, налазе се на увиду у библиотеци Правног факултета Универзитета у Бањој Луци од 28.04.2022.г. до 12.05.2022.г.