О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

У четвртак, 11.10.2018. године у 17 00 часова Никола (Драган) Алексић браниће мастер рад под називом: „ОДГОВОРНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ НАСТАЛУ ТОКОМ ОРУЖАНОГ СУКОБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“, пред Комисијом у саставу:

1. Др Раденко јотановић, ванредни професор Правног
факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник;

2. Др Димитрије Ћеранић, доцент Правног факултета Универзитета у
Сарајеву, члан;

3. Др Дарко Радић, ванредни професор Правног факултета
Универзитета у Бањој Луци, члан – ментор;

Одбрана ће се одржати у сали 77/II на Правном факултету у Бањој Луци.