Имајући на уму да је Босна и Херцеговина формално аплицирала за чланство у Европској унији 15. фебруара 2016. године, те да је хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине  са правном тековином Европске уније (ацqуис цоммунаутаире) нужност у процесу придруживања, пројектни тим Правног факултета одлучио је да започне активности на реализацији вишегодишњег пројекта под називом „Хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине са правом Европске уније“. 

Правна тековина Европске уније представља цјелокупно, до сада акумулирано право Европске уније, односно скуп свих правних норми и судских одлука које обавезују земље чланице Уније. Усвајање правне тековине Европске уније огледа се у преговарачким поглављима које државе кандидати за чланство у Унији постепено отварају, те након што своје законодавство које се тиче одређеног поглавља довољно ускладе са правом Европске уније, то поглавље затварају.

Прва фаза преговора о чланству је анализа усклађености законодавства државе кандидата са ацqуис цоммунаутаире (тзв. сцреенинг). Основна сврха ове фазе је утврдити постојеће разлике између државе кандидата и правне тековине Европске уније за свако поглавље преговора. Сцреенинг се спроводи посебно за свако од 35 поглавља преговора. 

Дугорочни циљ пројекта је да се спроведе детаљна анализа свих преговарачких поглавља, односно да се изврши цјеловито научно истраживање разлика између правног система Републике Српске и Босне и Херцеговине и права Европске уније, препоруче најбољи начини за њихово усклађивање, нарочито водећи рачуна о свим особеностима домаћег правног система. Поред тога, циљ пројекта је да научноистраживачким радом освијетли питање функционисања механизма координације процеса европских интеграција у БиХ, те оптималног коришћења средстава предприступне помоћи (ИПА фондови). 

Прва фаза пројекта која ће се реализовати у периоду од фебруара 2020. до фебруара 2021. је да се научноистраживачким радом помогне и олакша спровођење сцреенинг-а у 3 преговарачка поглавља и то: право привредних друштава, заштита потрошача и јавне набавке. 

Пројекат ће се релизовати кроз одржавање периодичних панел дискусија, округлих столова, научних конференција, праћених издавањем публикација (саопштења и закључака) и зборника радова. Пројекат ће укључити не само научну, већ и стручну јавност која ће кроз учешће у активностима пројекта моћи да укаже на изазове и проблеме са којима се у пракси сусреће у процесу европских интеграција и на тај начин да пружи научној заједници смјернице у ком правцу је неопходно спроводити даља научна истраживања.