Обавјештење – Изборно и парламентарно право

Обавјештење – Изборно и парламентарно право

Материја за први колоквијум из предмета Изборно и парламентарно право обухвата следећа питања:

 

 • ИЗВОРИ ИЗБОРНОГ ПРАВИ  У МЕЂУНАРОДНОМ И У УНУТРАШЊЕМ ПРАВУ
 • АКТИВНО БИРАЧКО ПРАВО; ПРАВНА ПРИРОДА АКТИВНОГ БИРАЧКОГ ПРАВА; СУБЈЕКТИ АКТИВНОГ БИРАЧКОГ ПРАВА (ПРАВИЛА И УСЛОВИ СТИЦАЊА АКТИВНОГ БИРАЧКОГ ПРАВА)
 • ПАСИВНО БИРАЧКО ПРАВО; СУБЈЕКТИ ПАСИВНОГ БИРАЧКОГ ПРАВА;  УСЛОВИ СТИЦАЊА ПАСИВНОГ БИРАЧКОГ ПРАВА
 • ПРАВО КАНДИДОВАЊА; НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА КАНДИДОВАЊА
 • ПРАВО ГЛАСА;    ПОСТУПАК ГЛАСАЊА
 • ПРАВО НА ИНФОРМИСАЊЕ О ИЗБОРИМА (САДРЖАЈ И ПРИРОДА ПРАВА)
 • ПРАВО КОНТРОЛЕ ИЗБОРА
 • ПРАВО НА ЗАШТИТУ ИЗБОРНОГ ПРАВА
 • СИСТЕМИ РАСПОДЈЕЛЕ МАНДАТА
 • ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ (КРИТЕРИЈУМИ ОБРАЗОВАЊА И ТИПОВИ ИЗБОРНИХ ЈЕДИНИЦА)
 • АКТИВНО И ПАСИВНО БИРАЧКО ПРАВО У БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
 • МАНДАТ ИЗАБРАНОГ ЧЛАНА ВЛАСТИ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ
 • ОРГАНИ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
 • ЕВИДЕНЦИЈА О БИРАЧИМА (БИРАЧКИ СПИСАК) ПРЕМА ИЗБОРНОМ ЗАКОНУ БиХ
 • ПРАВО КАНДИДОВАЊА И ОВЈЕРА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРЕ У БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
 • СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
 • ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА У БОСНИ и ХЕРЦЕГОВИНИ
 • ПОНОВНИ, ОДГОЂЕНИ И ПРИЈЕВРЕМЕНИ ИЗБОРИ ПРЕМА ИЗБОРНОМ ЗАКОНУ БиХ
 • ОРГАНИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА У РЕПУБЛИЦИ СРСПКОЈ
 • ИЗБОР ПОСЛАНИКА ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
 • ИЗБОР ДЕЛЕГАТА У ДОМУ НАРОДА ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ
 • ИЗБОР ЧЛАНОВА ПРЕДСЈЕДНИШТВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
 • ИЗБОР ПОСЛАНИКА У НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • ИЗБОР ДЕЛЕГАТА У ВИЈЕЋЕ НАРОДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • ИЗБОР ПРЕДСЈЕДНИКА И ПОТПРЕДСЈЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
 • ИЗБОР ЛОКАЛНИХ ОРГАНА ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

 

Колоквијум могу полагати и студенти који су пренијели испит Изборно и парламентарно  право као и студенти који су обновили годину студија.