Обавјештење – КПП

Распоред одржавања вјежби из наставног предмета Кривично процесно право

Овим путем подсјећају се студенти који у овом семестру слушају наставни предмет Кривично процесно право да је према Правилима о начину праћења и вредновања знања студената на I циклусу студија Правног факултета Универзитета у Бањој Луци од 22.9.2017. године обавезно присуство предавањима и вјежбама у износу од 80 посто од укупног фонда часова. У случају неиспуњавања претходног услова, студент неће добити потпис.