Обавјештење – Криминологија са пенологијом

Студенти који су у претходној академској години похађали наставу из наставног предмета Криминологија са пенологијом могу за припрему дијела испита који се односи на пенологију да користе литературу која је била намјењена припреми испита у тој академској години или нови уџбеник Кривично извршно право, проф. др Иванке Марковић.

За припрему дијела испита (пенологије) је потребан само наведени уџбеник, без додатних материјала.