ОБАВЈЕШТЕЊЕ / Кривично процесно право и Међународно кривично право

Сви испитни термини од мајског испитног рока закључно са октобарским помјерају се по сљедећем распореду: Кривично процесно право од 9 часова и Међународно кривично право од 10 часова. Датуми остају исти, онако како су наведени у испитном календару.