Обавјештење – Мастер студије

Предавања на мастер студију, модул Грађанско право, на наставном предмету Теорија извршног процесног права, одржаваће се до 01.06.2021. године, по захтјеву студената који су запослени, у измијењеном термину и то сриједом, 15-18  часова, вјежбе од 18-19 часова. 

 

Информацију сали у којој ће предавања и вјежбе бити изведени, студенти могу добити на портирници Факултета, на дан одржавања предавања.