Обавјештење – Национална историја државе и права

Обавјештење – Национална историја државе и права

Материја за први колоквијум обухвата: Средњи вијек (доба раног феудализма и доба развијеног феудализма) и Период турске владавине у нашим земљама

Литература: Народна правна историја, Драгош Јевтић, Драгољуб Поповић, Савремена администрација Београд; Правна историја српског народа, Љубомирка Кркљуш, Нови Сад 2004.