Обавјештење о одбрани магистарске тезе Снежане Митровић

У четвртак 09. јула 2020. године у 1100  часова Снежана Митровић браниће магистарску тезу под називом: „ПРИМЈЕНА ВИШЕТИПСКОГ МОДЕЛА ОПШТИНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“,  пред Комисијом у саставу:

  1. Др Мирјана Рађеновић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
  2. Др Невенко Врањеш, доцент Факултета Политичких наука Универзитета у Бањој Луци, члан; 
  3. Др Предраг Димитријевић, редовни професор Правног факултета  Универзитета у Нишу, члан – ментор;

 

Одбрана ће се одржати у сали 77/II на Правном факултету у Бањој Луци.