Обавјештење о одбрани мастер рада Стефанa Мишкићa

У петак, 09.12.2022. године у 11 00 часова Стефан (Вељко) Мишкић, дипломиреани правник, браниће мастер рад под називом: „Правна средства за заштиту трећих лица у извршном поступку – приговор трећег лица и тужба ради проглашење извршења недопуштеним“, пред Комисијом у саставу:

  1. Др Суад Хамзабеговић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бихаћу, предсједник;
  2. Др Раденко Јотановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан;
  3. Др Стојана Петровић, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан-ментор.

Одбрана ће се одржати у сали 77/II на Правном факултету у Бањој Луци.