Обавјештење о одбрани мастер рада

У четвртак, 28.04.2022. године у 16 00 часова Николина (Милан) Граонић браниће мастер рад под називом: „Значај начела уписа у катастар непокретности Републике Српске“, пред Комисијом у саставу:

  1. Др Анита Петровић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Тузли, предсједник;
  2. Др Стојана Петровић, доцент Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан;
  3. Др Раденко Јотановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан-ментор.

Одбрана ће се одржати у сали 77/II на Правном факултету у Бањој Луци.