Обавјештење о увиду магистарске тезе Босе Предраговић

Магистарски рад под називом „Правни аспекти јавних набавки у праву Европске уније и Босне и Хецеговине и Извјештај комисије о оцјени израђене магистарске тезе кандидата Босиљке Предраговић налази се на увиду у библиотеци Правног факултета од 17.08.2020. године до 31.08.2020. г.

Извјештај