Обавјештење о увиду мастер рада Раденка Лазића

Мастер рад под називом „Диоба насљедничке заједнице“, кандидата Раденка Лазића, дипломираног правника и Извјештај комисије за преглед и оцјену горе наведеног мастер рада, налазе се на увиду у библиотеци Правног факултета Универзитета у Бањој Луци од 05.02.2021.г. до 20.02.2021.г.