Обавјештење – Организовани криминалитет

Настава из предмета Организовани криминалитет заказана за 8.12.2020. године се одгађа.

Термин надокнаде биће накнадно одређен.