Обавјештење – Пословно право

Обавјештење – Пословно право

Практична настава из Пословног права одржаће се у термину вјежби, и то:

28.11. у 13.00 часова, адвокат Стеван Димитријевић (прва група)
5.12. у 14.45 часова, адвокат Стеван Димитријевић (друга група)

12.12. у 13.00 часова, судија Недељко Милијевић (обје групе)
26.12. у 13.00 часова, судија Недељко Милијевић (обје групе).