Обавјештење – Правно нормирање

Обавјештење – Правно нормирање

Сходно мјерама које се предузимају у циљу спречавања ширења вируса и опасности коју ширење носи настава је обустављена. О терминима колоквијума ћете бити накнадно обавијештени.
У међувремену, желимо да вас подсјетимо да испитно градиво које обухвата 1. колоквијум можете спремати из препоручене литературе према испитним питањима датим у прилогу. За све информације можете се обратитии путем e-mail : sanda.gvero@pf.unibl.org.

ПРАВНО НОРМИРАЊЕ ПИТАЊА ЗА 1. КОЛОКВИЈУМ