Обавјештење – Право интелектуалне својине

Обавјештење – Право интелектуалне својине

Материја за први колоквијум из предмета Право интелектуалне својине обухвата сљедеће области: Увод, Ауторско право и Сродна права, дакле све до Права индустријске својине.

То је првих 28 питања према списку испитних питања објављених на сајту Факултета .