ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Продужен рок за ЕРАЗМУС+ размјену академског особља – Универзитет Сарланд

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену академског особља на Универзитету Сарланд, СР Њемачка.

Број доступних стипендија: 1

Трајање размјене: пет (5) радних дана + два (2) дана предвиђена за путовање.

Период реализације размјене: размјена се мора реализовати у периоду од 11. до 15. 7. 2022. године у оквиру активности „International staff training week at Saarland university“

Ко се може пријавити: академско особље Правног факултета Универзитета у Бањој Луци.

Износ стипендије:

 • Трошкови боравка (смјештај, оброци, локални превоз) у износу од 160,00 евра по дану трајања размјене,
 • Путни трошкови до износа од 275,00 евра,
 • Виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

За конкурс је потребно доставити:

 1. Копију пасоша;
 2. CV у Europass формату;
 3. Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада ( Прилог 1 );
 4. Оцјену студентске анкете из претходне године;
 5. Доказ о познавању њемачког језика и/или енглеског језика;

За помоћ приликом израде приједлога уговора о размјени, кандидати се могу обратити академском координатору за међународну размјену студената и особља Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, проф. др Игору Милинковићу – igor.milinkovic@pf.unibl.org

ПРИЈАВА:

Tражена документација се доставља на енглеском језику Комисији Правног факултета за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља, електронском поштом, на адресу: komisija.erasmus@pf.unibl.org

(са напоменом: за Еразмус+, размјена академског особља)

Рок за достављање документације је до 17. 6. 2022. године до 12:00 часова.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

 1. Одабир кандидата се врши у складу са Правилима Правног факултета о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената
  и особља у оквиру програма Еразмус+ КА107.
 2. Одобрене пријаве ће бити послате партнерском универзитету као номинације.
 3. Институција пријема одлучује о коначном избору кандидата.

ЛИНКОВИ:

• о Универзитету:
https://www.uni-saarland.de/en/university/about/profile.html
• Подаци о Правном факултету Универзитета Сарланд:
https://www.uni-saarland.de/fakultaet/r.html
• информације о визи, смјештају и осигурању:
https://www.uni-saarland.de/global/welcome-center.html