Обавјештење – Уставно право

Обавјештење – Уставно право

Материја за први колоквијум из предмета Уставно право (уџбеник Р. Кузмановић) обухвата првих 70 питања која се налазе на сајту Правног факултета, а то су:

 

 1. ПРЕДМЕТ, ПОЈАМ И НАЗИВ УСТАВНОГ ПРАВА
 2. УСТАВНО ПРАВО У СИСТЕМУ ПРАВА И ОСТАЛИХ ДРУШТВЕНИХ НАУКА
 3. МЕТОДЕ И ТЕХНИКЕ КОЈЕ СЕ КОРИСТЕ У УСТАВНОМ ПРАВУ
 4. ИЗВОРИ УСТАВНОГ ПРАВА 
 5. НАСТАНАК И ПОЈАМ УСТАВА 
 6. БИТНА СВОЈСТВА УСТАВА
 7. ДОНОШЕЊЕ УСТАВА
 8. ПРОМЈЕНА (РЕВИЗИЈА) УСТАВА
 9. ПРОМЈЕНА (РЕВИЗИЈА) УСТАВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕНТИТЕТА
 10. КЛАСИФИКАЦИЈА (ПОДЈЕЛА) УСТАВА – ПРИМАРНА И СЕКУНДАРНА
 11. РАЗВОЈ УСТАВНОСТИ ДО ПРВИХ ПИСАНИХ УСТАВА
 12. ПРВИ ПИСАНИ УСТАВИ
 13. УСТАВИ И УСТАВНОСТ У ЗЕМЉАМА ГРАЂАНСКЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
 14. УСТАВИ ЗЕМАЉА У РАЗВОЈУ
 15. УСТАВИ И УСТАВНОСТ У ЗЕМЉАМА СОЦИЈАЛИЗМА И У ЗЕМЉАМА У ТРАНЗИЦИЈИ
 16. САВРЕМЕНИ СВИЈЕТ И ТЕНДЕНЦИЈЕ РАЗВОЈА УСТАВНОСТИ
 17. РАЗВОЈ УСТАВНОСТИ И УСТАВИ У РАНИЈОЈ ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ ДРЖАВИ ОД 1918. ДО 1990.
 18. УСТАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ЕКОНОМСКО-СОЦИЈАЛНОГ УРЕЂЕЊА
 19. ОБЛИЦИ СВОЈИНЕ И ОРГАНИЗОВАЊА И УДРУЖИВАЊА У ПРИВРЕДИ
 20. СУВЕРЕНИТЕТ И ДРЖАВНА ВЛАСТ
 21. ТЕОРИЈЕ О СУВЕРЕНИТЕТУ
 22. ДИФУЗНОСТ И РЕЛАТИВНОСТ ПОЈМА И САДРЖАЈА СУВЕРЕНИТЕТА
 23. УСТАВ И СУВЕРЕНИТЕТ
 24. ЦИВИЛНО (ГРАЂАНСКО) ДРУШТВО
 25. ПРИРОДНА И СТЕЧЕНА ПРАВА И СЛОБОДЕ
 26. ЗНАЧАЈНИ ДОКУМЕНТИ О ПРАВИМА И СЛОБОДАМА 
 27. УСТАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПРАВА И СЛОБОДА
 28. КЛАСИФИКАЦИЈА ПРАВА И СЛОБОДА ЧОВЈЕКА И ГРАЂАНИНА
 29. ЛИЧНА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И СЛОБОДЕ
 30. УСТАВНЕ ДУЖНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ
 31. ПОЈАМ И САДРЖАЈ ДЕМОКРАТИЈЕ
 32. ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ДЕМОКРАТИЈЕ И ЊИХОВО ОСТВАРИВАЊЕ
 33. ТИПОВИ (ВРСТЕ) ДЕМОКРАТИЈЕ
 34. ОГРАНИЧЕЊА (И КРИЗЕ) ДЕМОКРАТИЈЕ
 35. ИНСТИТУЦИЈЕ НЕПОСРЕДНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ
 36. ПОЛИТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (СТРАНКЕ) – НАСТАНАК И РАЗВОЈ
 37. ПОЈАМ, ЗНАЧАЈ И ЗАДАЦИ ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 38. КЛАСИФИКАЦИЈА ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 39. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОДНОСИ У ОРГАНИЗАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 40. УСТАВНОПРАВНИ ПОЛОЖАЈ ПОЛИТИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
 41. ПОЈАМ, РАЗВОЈ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДСТАВНИЧКОГ СИСТЕМА
 42. ИЗБОРНИ СИСТЕМ, ЊЕГОВ ЗНАЧАЈ И РАЗВОЈ
 43. БИРАЧКО ПРАВО И ЊЕГОВО ОСТВАРИВАЊЕ
 44. СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
 45. РАСПОДЈЕЛА МАНДАТА ПРЕМА ИЗБОРНИМ РЕЗУЛТАТИМА
 46. ПОЈАМ И ВРСТЕ ОБЛИКА ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА
 47. УНИТАРНИ (ПРОСТИ) ОБЛИК ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА
 48. НАСТАНАК И ПОЈАМ ФЕДЕРАЛИЗМА
 49. РАЗВОЈ ФЕДЕРАЛИЗМА У СВИЈЕТУ
 50. СВОЈСТВА И ВРСТЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
 51. ОБРАЗОВАЊЕ, СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА ФЕДЕРАЛНЕ ДРЖАВЕ
 52. НАДЛЕЖНОСТИ ФЕДЕРАЦИЈЕ И ФЕДЕРАЛНИХ ЈЕДИНИЦА
 53. УЧЕШЋЕ ФЕДЕРАЛНИХ ЈЕДИНИЦА У ВРШЕЊУ ВЛАСТИ У ФЕДЕРАЦИЈИ
 54. КОНФЕДЕРАЛНИ ОБЛИК ДРЖАВНОГ УРЕЂЕЊА
 55. УНИЈА КАО ОБЛИК УДРУЖИВАЊА ДРЖАВА
 56. ОБЛИЦИ ВЛАДАВИНЕ
 57. РЕПУБЛИКА
 58. МОНАРХИЈА
 59. ФУНКЦИЈЕ И ЛЕГИТИМИТЕТ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ
 60. ОБЛИЦИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРЖАВНЕ ВЛАСТИ
 61. ПРЕДСЈЕДНИЧКИ СИСТЕМ 
 62. ПАРЛАМЕНТАРНИ СИСТЕМ
 63. МЈЕШОВИТИ СИСТЕМ
 64. ПОЛИТИЧКО ПРЕДСТАВНИШТВО (ПАРЛАМЕНТ)
 65. ШЕФ ДРЖАВЕ
 66. УСТАВНИ ПОЛОЖАЈ ШЕФА ДРЖАВЕ
 67. ОДНОС ШЕФА ДРЖАВЕ, ЗАКОНОДАВНЕ И ИЗВРШНЕ ВЛАСТИ
 68. ИЗВРШНИ ОРГАН – ВЛАДА
 69. ВОЈСКА
 70. ПОЛИЦИЈА

 

Колоквијум могу полагати и студенти који су пренијели испит Уставно право као и студенти који су обновили годину студија.