OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ – СТРАНИ ЈЕЗИК

OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ I ГОДИНЕ – СТРАНИ ЈЕЗИК

   Обавјештавају се студенти I године студија да ће се, од страних језика, у љетном семестру академске 2019/20 године настава изводити само из наставног предмета Енглеска правна терминологија, према утврђеном распореду предавања и вјежби.

За извођење наставе из предмета Руска правна терминологија се није пријавио довољан број студената у складу са критеријима прописаним Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа (пријавило се укупно 10 студената), тако да ће студенти који су се пријавили за овај наставни предмет бити преусмјерени на Енглеску правну терминологију.