Обавјештење

У уторак, 29. маја 2018. године у 1100 часова кандидат  Биљана (Бранислав) Самарџић-Шкондрић полагаће групни магистарски испит из обавезних предмета: Међународно пословно право, Међународно приватно право и Међународно јавно право, пред Комисијом у саставу:

Академик др Витомир Поповић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, предсједник;

Др Валерија Шаула, редовни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан и

Др Љиљана Мијовић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан.

Групни магистарски испит ће се одржати на Правном факултету у сали 77/II.