Обука за кориштење Прараграфове електронске правне базе података

Дана 22.11.2018. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, одржан је уводни час о Параграфовој електронској правној бази података. Планирано је да се организује обука студената о кориштењу базе у децембру 2018. године.

Сви студенти који су заинтересовани за обуку могу да се јаве на мејл: milica.pejovic@pf.unibl.org

Најбољи полазник добија бесплатан приступ правној бази годину дана а остали студенти добијају цертификат. 

 

https://www.paragraf.ba/dnevne-vijesti/26112018/26112018-vijest1.html