ОДБРАЊЕН МАСТЕР РАД КАНДИДАТА СТАНКА ТЕПИЋА

ОДБРАЊЕН МАСТЕР РАД КАНДИДАТА СТАНКА ТЕПИЋА

У понедјељак, 24. 6. 2019. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, одбрањен је мастер рад, Другог циклуса студија, Студијски програм – Грађанско право.

Канидат Станко Тепић одбранио је мастер рад под називом: „ХИПОТЕКА НА ПРАВУ ГРАЂЕЊА“,  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Дарко Радић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, предсједник
  2. Доц. др Димитрије Ћеранић, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, члан
  3. Проф. др Раденко Јотановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан – ментор.

Кандидат је на систематичан начин образложио предмет свог истраживања, указао на проблеме који се јављају у пракси и понудио евентуална рјешења.

Након завршене процедуре одбране мастер рада Комисија је једногласно донијела одлуку да је кандидат Станко Тепић успјешно одбранио мастер рад са оцјеном – 9 (девет).