Одбрањен мастер рад кандидаткиње Драгане Шормаз

У петак, 21. 6. 2019. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, одбрањен је мастер рад, Другог циклуса студија, Студијски програм – Грађанско право.

Канидаткиња Драгана Шормаз одбранила је мастер рад под називом: „ПРЕДБИЉЕЖБА“,  пред Комисијом у саставу:

  1. Проф. др Енес Хашић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Зеници, предсједник,
  2. Проф. др Зоран Васиљевић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан и
  3. Проф. др Раденко Јотановић, ванредни професор Правног факултета Универзитета у Бањој Луци, члан – ментор.

 

Кандидаткиња је у раду образложила резултате до којих је дошла у току истраживања поменуте теме, критички образложила сва спорна питања, те дала приједлог за њихово цјелисходније рјешавање. Након завршене процедуре одбране мастер рада Комисија је једногласно донијела одлуку да је кандидаткиња Драгана Шормаз успјешно одбранила мастер рад са највишом оцјеном – 10 (десет).