Одбрањен први мастер рад на Правном факултету

У четвртак, 11.10.2018. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, одбрањен је први мастер рад Другог циклуса студија, Студијски програм – Грађанско право.

Канидат Никола Алексић одбранио је мастер рад под називом: „ОДГОВОРНОСТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ШТЕТУ НАСТАЛУ ТОКОМ ОРУЖАНОГ СУКОБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ“,  пред Комисијом у саставу:

  1.  Др Раденко Јотановић, ванредни професор на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, предсједник;
  2. Доц. др Димитрије Ћеранић, доцент на Правном факултету Универзитета у Источном Сарајеву, члан;
  3. Др Дарко Радић, ванредни професор на Правном факултету  Универзитета у Бањој Луци, члан – ментор.

Кандидат је у раду образложио резултате до којих је дошао у току истраживања поменуте теме, критички образложио сва спорна питања, те дао приједлог за њихово цјелисходније рјешавање. Након завршене процедуре одбране мастер рада Комисија је једногласно донијела одлуку да је кандидат Никола Алксић успјешно одбранио мастер рад с највишом оцјеном – 10 (десет).