Одржана 11. сједница Научно-наставног вијећа

Наставни процес на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци у зимском семестру текуће академске године одвија се континуирано и без значајнијих проблема. Констатовао је то продекан за наставу проф. др Зоран Васиљевић на 11. сједници Научно-наставног вијећа која је одржана у петак 14. децембра. Том приликом нагласио је да је однедавно у наставни процес укључен и др Стево Пуцар, ванредни професор Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, који ће изводити наставу  на наставном предмету Основи економије за правнике.

Чланови Научно-наставног вијећа информисани су  и о иницијативи представника студената, чланова Научно-наставног вијећа, за унапријеђење наставног процеса. У тој студентској иницијативи они су указали на потребу ревизије наставног плана и програма, као и већу доступност наставника путем мобилних средстава комуникације. Студенти су указали и на потребу креирања мобилне апликације Правног факултета, те затражили већу подршку Факултета за ван-наставне активности студената у  раду Центра за реторику и говорништво, Дебатног клуба и клуба АБЕА. Поред значајних активности које се предузимају на Факултету у циљу што бољег практичног оспособљавања студената њихови представници сматрају да би им од велике користи било и формирање секције за писање правних аката.

Представници Управе Факултета нагласили су да је у току реализација дијела студентских захтјева. Због тога је закључено да о томе још једном разговарају продекани са представницима студената и да о закључцима тог разговора обавијесте чланове Научно-наставног вијећа на једној од наредних сједница.

Чланови Научно-наставног вијећа информисани су и о појединим активностима које ће се одржати на  Факултету поводом Дана Факултета, почетком фебруара наредне године. Разматран је и усвојен приједлог измјена и допуна Статута Правног факултета као и приједлог финансијског плана за наредну годину. Било је ријечи и о још  неким питањима из надлежности Научно-наставног вијећа, која се углавном односе на завршне радове на другом циклусу студија.