Одржана девета сједница ННВ

Јуче је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци одржана девета сједница Научно-наставног вијећа. Чланови Вијећа обавијештени су о активностима на изради Правилника о поступку и ближим условима за избор у  научно-наставна, умјетничко-наставна и сарадничка звања Универзитета у Бањој Луци. Члановима Вијећа остављен је рок до 2. новембра да доставе примједбе на приједлог овог документа.

Научно-наставно вијеће разматрало је и више тачака дневног реда које су се односиле  на различите фазе у изради мастер радова. Више тачака дневног реда односило се и на активности које Факултет предузима у циљу унапређивања међународне сарадње. Вијеће је донијело одлуку о давању сагласности за закључивање Меморандума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и Института друштвених наука из Београда.

Вијеће је усвојило и приједлог за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Маћерати (Италија). Научно-наставно вијеће донијело је и одлуку да се на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци оснује Секција УНЕСКО-ве катедре за биоетику (Секција: „Биоетика и право“). За руководиоца Секције именован је проф. др Игор Милинковић.