Окончан процес лиценцирања докторских студија и иновираног програма мастер студија

Окончан процес лиценцирања докторских студија и иновираног програма мастер студија

Обавјештавамо заинтересоване студенте и јавност да је, доношењем рјешења о испуњености услова за извођење мастер и докторских студија од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, окончан поступак лиценцирања студијских програма „Мастер студије Право“ и „Докторске студије Право“.

На овај начин је извршено иновирање досадашњих осам студијских програма II циклуса студија, који су се изводили на Правном факултету, као и увођење првог студијског програма III циклуса студија из научне области „Право“ на простору Републике Српске. Оба студијска програма су подијељена на девет модула, и то: Грађанско право, Кривично право, Међународно право, Пословно право, Управно право, Радно и социјално право, Државно право, Правноисторијске студије и Економскоправни модул.

Настава на новим студијским програмима ће се изводити од академске 2019/20 године, а конкурс за упис ће бити објављен средином јуна ове године.