Оправдани многи студентски захтјеви – предстоји детаљна анализа

Оправдани многи студентски захтјеви – предстоји детаљна анализа

Приједлог студената за побољшање наставе и услова студирања на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци изазвао је посебну пажњу чланова Научно-наставног вијећа ове високо-школске установе. О том изузетно важном питању чуло се највише дискусија на јучерашњој сједници.

Констатовано је да ова студентска иницијатива која је написана на девет страница текста садржи бројне конструктивне приједлоге који захтијевају озбиљну анализу. Због тога је извјесно да ће наредних дана о томе бити још много ријечи на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци. На јучерашњој сједници Научно-наставног вијећа формирана је комисија која ће заједно са представницима студената детаљно анализирати све те студентске приједлоге и о томе ће на некој од наредних сједница информисати чланове Научно-наставног вијећа.

На јучерашњој сједници Научно-наставног вијећа доста ријечи било је и о проблему извођења наставе на предмету Руска правна терминологија. Тај проблем настао је када је непосредно пред почетак овог семестра Наташа Палавестра, наставник руског језика из Требиња, која је била одговорни наставник на предмету Руска правна терминологија на нашем факултету обавијестила Управу да због приватних обавеза више не може учествовати у извођењу наставе на овом факултету. На тај начин студенти су ни криви ни дужни доведени у незавидну ситуацију. Студентима који су већ слушали предавања из наставног предмета Руска правна терминологија ускраћена је могућност да полажу тај испит. Осим тога још 42 студента који су се опредијелили да у овом семестру слушају наставу из Руске правне терминологије, још немају предавања.

На јучерашњој сједници Научно-наставног вијећа констатовано је да је Управа нашег факултета предузела све да што прије ријеши овај проблем. Закључено је да уколико то не буде могуће ријешити са Филолошким факултетом Универзитета у Бањој Луци јер ни они немају ни једног наставника Руског језика чак ни у звању доцента да се што прије покуша пронаћи наставник у одговарајућем звању на неком факултету у Србији.

На јучерашњој сједници покренута је иницијатива за избор декана Правног факултета Универзитета у Бањој Луци и именована комисија за евидентирање кандидата. Договорено је да се заинтересовани могу пријавити у наредних 15 дана.

Уз неке примједбе и сугестије Научно-наставно вијеће Правног факултета усвојило је и приједлог Кодекса професионалне етике Универзитета у Бањој Луци који се како је наглашено односи како на наставнике и сараднике тако и на административно особље и студенте свих организационих јединица Универзитета у Бањој Луци.

Научно-наставно вијеће Правног факултета Универзитета у Бањој Луци јуче је покренуло иницијативу за расписивање конкурса за избор у више звање наставника за ужу научну област Грађанско право и Грађанско процесно право за наставни предмет Грађанско право. Вијеће није прихватило извјештај комисије за избор наставника у звању доцента за ужу научну област Међународно право на наставном предмету Међународно арбитражно право.

Са јучерашње сједнице Научно-наставног вијећа упућена је и иницијатива за расписивање конкурса за избор наставника за ужу научну област Међународно право за наставни предмет Право Европске уније. На овој сједници чланови Вијећа обавијештени су да су завршене докторске дисертације кандидата мр Дамјана Даниловића и мр Миодрага Бајића а потом су формиране и одговарајуће комисије. Усвојене су и неке измјене у Правилнику о пријави и изради завршног рада на другом циклусу студија на Правном факултету.