Основи социологије са социологијом права – Резултати 1. колоквијумa

Студенти/киње који имају 8 и више поена положили су колоквијум.

Студенти/киње могу остварити увид у своје радове у уторак, 29. 11. 2022. године, послије предавања.