Ђовани Бониоло (Giovanni Boniolo) је редовни професор Филозофије науке и медицинских хуманистичких наука Универзитета у Ферари (Италија). Оснивач је докторских студија „Основе наука о животу и њихове етичке посљедице“ Европског факултета за молекуларну медицину (Милано) и директор мастер студија „Мастер из етичког савјетовања у онкологији“, Европске школе за онкологију (ESO).

Члан је или предсједник више етичких комитета у Италији и на европском нивоу и почасни амбасадор Техничког Универзитета у Минхену (Њемачка). Етички савјетник је Европског пројекта COSMIC (Хоризонт 2020). Уредник је едиције „Цртице о етичким и правним питањима у биомедицини и технологији“ (“Briefs on Ethical and Legal Issues in Biomedicine and Technology”), издавачке куће Springer.

Аутор је 13 књига (уредник је још 12) и око 190 чланака, већином објављених у угледним међународним научним часописима.