Педагошки форум са студентима

Педагошки форум са студентима

У току сљедеће седмице у амфитеатру Факултета биће организован педагошки форум на коме ће студентима I-III године студија бити презентована нова web страница Правног факултета и дате информације о одвијању наставе и испита.

Форумом ће руководити представници пословодства Факултета (декан и продекани), а одржаће се по студијским годинама, према сљедећем распореду:

28.05.2018. год. у 11.00 часова- студенти II године,

28.05.2018. год. у 13.00 часова- студенти III године,

30.05.2018. год. у 12.30 часова- студенти I године.