Почела са радом Криминалистичко-форензичка клиника

Дана 08.03.2019. године, на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, почела је са радом Криминалистичко-форензичка клинка. Ријеч је о петој генерацији студената који ће похађати овај облик практичног рада.

Криминалистичко – форензичка клиника на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци реализује се од 2015. године и до сада је биљежила велику заинтересованост студената.

На конкурс за избор полазника ове клинике пријавило се готово четири пута више заинтересованих студената Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Због тога је комисија за избор полазника имала задатак да од 60-так пријављених одаберу најбоље. Тако је ове школске године изабрано 20 студент са највишим оцјенама из наставних предмета на Катедри за кривично правно.

Криминалистичко – форензичка клиника је програм правничког школовања који обезбјеђује непосредно практично искуство студентимаима, а има одређене специфичиности, које се прије свега огледају у методу реализације. Студентима, полазницима Клинике, пружа се могућност да се непосредно упознају са предметима окончаних криминалистичких обрада појединих кривичних дјела, предузимају индивидуално поједине радње у Криминалистичко-форензичкој лабараторији, те присуствују предузимању појединих истражних радњи. У оквиру Клинике обезбјеђена је посјета државним органима који су надлежени за откривање и гоњење учинилаца кривичних дјела, као што су полиција, тужилаштво и суд. Предавачи на Клиници су истакнути стручњаци из праксе, судије, тужиоци и полицијски службеници са дугогодишњим искуство у обављау послова и задатака. Водитељи Клинике су академик проф.др Миодраг Симовић и доц.др Миле Шикман.