Појачан WiFi сигнал у Студентском клубу

Појачан WiFi сигнал у Студентском клубу

Од 24. 12. 2018. године студенти у Студентском клубу Правног факултета имају појачан WiFi сигнал захваљујући уградњи два нова Access Point-а .