Prva godina Druga godina Treća godina Četvrta godina Master Magistarski Doktorski studij

Пословно право

Мастер студије

НАЗИВ ПРЕДМЕТА Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Компанијско право 3+1 10
2. Трговинско право 3+1 10
3. Банкарско и берзанско право 3+1 10
4. Изборни предмет 2+1 5
5. Изборни предмет 2+1 5
6. Завршни рад 20
Листа изборних предмета Зимски семестар Љетни семестар ECTS
1. Стечајно право
2. Корпоративно управљање
3. Право кредита
4. Нотарско право
7. Страни језик – Правна терминологија – ( Енглески или Руски )