Постдипломска служба обавља послове у вези са припремом и организацијом другог и трећег циклуса студија и стара се да технички послови у вези са другим и трећим циклусом студија буду правилно обављени.

РЕФЕРЕНТ
за постдипломске студије
Биљана Малчић

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

+387 (0)51/339-049

БРОЈ ЛОКАЛА

149

E-MAIL АДРЕСА:

biljana.malcic@pf.unibl.org

БРОЈ КАБИНЕТА

72 (II спрат)

  • обавља послове у вези са припремом и организацијом другог и трећег циклуса студија,
  • води матичне књиге другог и трећег циклуса студија,
  • прима и обрађује захтјеве везане за те студије,
  • обавља послове секретара у комисијима тих студија,
  • обавља техничке послове у вези са научно-истраживачким радом и студијама другог и трећег циклуса и
  • обавља послове секретара комисија за одбрану мастер и докторских теза.